SERVIS KLIMATIZÁCIE

Používaním klimatizácie sa míňa chladiace médium minimálne o 10% ročne a klimatizácia prestáva správne fungovať a chladiť. Doplnením chladiva a oleja každé 2 roky predchádzame poškodeniu kompresora klimatizácie vodou absorbovanou chladiacim médiom. Odporúčame vám zároveň raz ročne vykonať dezinfekciu prieduchov v interiéri ozónom, ktorý vás zbaví mikroorganizmov, zápachu a plesní.